توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از طایمه به بوشهر شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت طایمه تا بوشهر
مسیر 1 939 کیلومتر 11 ساعت و 14 دقیقه
مسیر 2 930 کیلومتر 12 ساعت و 34 دقیقه
مسیر 3 948 کیلومتر 12 ساعت و 40 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله طایمه با بعضی از مراکز استانها
طایمهتبریز674 کیلومتر
طایمهارومیه644 کیلومتر
طایمهاصفهان381 کیلومتر
طایمهاردبیل630 کیلومتر
طایمهتهران379 کیلومتر
طایمهکرمانشاه219 کیلومتر
طایمهبیرجند1237 کیلومتر
طایمهکرج408 کیلومتر
طایمهشیراز869 کیلومتر
طایمهزاهدان1594 کیلومتر
طایمهایلام390 کیلومتر
طایمهبوشهر939 کیلومتر
فاصله طایمه با بعضی از مراکز استانها
طایمهتبریز674 کیلومتر
طایمهارومیه644 کیلومتر
طایمهاصفهان381 کیلومتر
طایمهاردبیل630 کیلومتر
طایمهتهران379 کیلومتر
طایمهکرمانشاه219 کیلومتر
طایمهبیرجند1237 کیلومتر
طایمهکرج408 کیلومتر
طایمهشیراز869 کیلومتر
طایمهزاهدان1594 کیلومتر
طایمهایلام390 کیلومتر
طایمهبوشهر939 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید