توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از طایمه به تهران شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت طایمه تا تهران
مسیر 1 379 کیلومتر 4 ساعت و 22 دقیقه
مسیر 2 383 کیلومتر 4 ساعت و 29 دقیقه
مسیر 3 422 کیلومتر 4 ساعت و 49 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله طایمه با بعضی از مراکز استانها
طایمهتبریز674 کیلومتر
طایمهبیرجند1237 کیلومتر
طایمهارومیه644 کیلومتر
طایمهتهران379 کیلومتر
طایمهاصفهان381 کیلومتر
طایمهاردبیل630 کیلومتر
طایمهکرج408 کیلومتر
طایمهشیراز869 کیلومتر
طایمهشهرکرد380 کیلومتر
طایمهزنجان373 کیلومتر
طایمهایلام390 کیلومتر
طایمهیاسوج644 کیلومتر
فاصله طایمه با بعضی از مراکز استانها
طایمهتبریز674 کیلومتر
طایمهبیرجند1237 کیلومتر
طایمهارومیه644 کیلومتر
طایمهتهران379 کیلومتر
طایمهاصفهان381 کیلومتر
طایمهاردبیل630 کیلومتر
طایمهکرج408 کیلومتر
طایمهشیراز869 کیلومتر
طایمهشهرکرد380 کیلومتر
طایمهزنجان373 کیلومتر
طایمهایلام390 کیلومتر
طایمهیاسوج644 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید