توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از سروستان به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت سروستان تا ارومیه
مسیر 1 1537 کیلومتر 17 ساعت و 36 دقیقه
مسیر 2 1527 کیلومتر 18 ساعت و 36 دقیقه
مسیر 3 1678 کیلومتر 19 ساعت و 2 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله سروستان با بعضی از مراکز استانها
سروستانتبریز1406 کیلومتر
سروستانشیراز84 کیلومتر
سروستانبوشهر374 کیلومتر
سروستاناردبیل1363 کیلومتر
سروستانشهرکرد533 کیلومتر
سروستانزاهدان992 کیلومتر
سروستانزنجان1106 کیلومتر
سروستانارومیه1537 کیلومتر
سروستاناصفهان503 کیلومتر
سروستانبیرجند1041 کیلومتر
سروستانرشت1140 کیلومتر
سروستانکرج990 کیلومتر
فاصله سروستان با بعضی از مراکز استانها
سروستانتبریز1406 کیلومتر
سروستانشیراز84 کیلومتر
سروستانبوشهر374 کیلومتر
سروستاناردبیل1363 کیلومتر
سروستانشهرکرد533 کیلومتر
سروستانزاهدان992 کیلومتر
سروستانزنجان1106 کیلومتر
سروستانارومیه1537 کیلومتر
سروستاناصفهان503 کیلومتر
سروستانبیرجند1041 کیلومتر
سروستانرشت1140 کیلومتر
سروستانکرج990 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید