توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از سنندج به تبریز شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت سنندج تا تبریز
مسیر 1 451 کیلومتر 6 ساعت و 45 دقیقه
مسیر 2 581 کیلومتر 6 ساعت و 49 دقیقه
مسیر 3 526 کیلومتر 7 ساعت و 41 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله سنندج با بعضی از مراکز استانها
سنندجتبریز451 کیلومتر
سنندجاهواز620 کیلومتر
سنندجارومیه411 کیلومتر
سنندجایلام293 کیلومتر
سنندجقزوین412 کیلومتر
سنندجزاهدان1819 کیلومتر
سنندجبوشهر1067 کیلومتر
سنندجاردبیل537 کیلومتر
سنندجشهرکرد644 کیلومتر
سنندجاصفهان701 کیلومتر
سنندجکرج515 کیلومتر
سنندجهمدان177 کیلومتر
فاصله سنندج با بعضی از مراکز استانها
سنندجتبریز451 کیلومتر
سنندجاهواز620 کیلومتر
سنندجارومیه411 کیلومتر
سنندجایلام293 کیلومتر
سنندجقزوین412 کیلومتر
سنندجزاهدان1819 کیلومتر
سنندجبوشهر1067 کیلومتر
سنندجاردبیل537 کیلومتر
سنندجشهرکرد644 کیلومتر
سنندجاصفهان701 کیلومتر
سنندجکرج515 کیلومتر
سنندجهمدان177 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید