توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به بیرجند شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا بیرجند
مسیر 1 562 کیلومتر 6 ساعت و 38 دقیقه
مسیر 2 578 کیلومتر 6 ساعت و 52 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
کرمانساری1099 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
کرمانساری1099 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید