توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به زنجان شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا زنجان
مسیر 1 1219 کیلومتر 13 ساعت و 11 دقیقه
مسیر 2 1376 کیلومتر 15 ساعت و 16 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانبیرجند562 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانسمنان940 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانبیرجند562 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانسمنان940 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید