توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا ارومیه
مسیر 1 1650 کیلومتر 17 ساعت و 56 دقیقه
مسیر 2 1639 کیلومتر 18 ساعت و 55 دقیقه
مسیر 3 1807 کیلومتر 20 ساعت

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانگرگان1116 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرمانزاهدان524 کیلومتر
کرمانبیرجند562 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانگرگان1116 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرمانزاهدان524 کیلومتر
کرمانبیرجند562 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید