توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به شیراز شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا شیراز
مسیر 1 568 کیلومتر 6 ساعت و 51 دقیقه
مسیر 2 596 کیلومتر 7 ساعت و 10 دقیقه
مسیر 3 775 کیلومتر 8 ساعت و 41 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرماناهواز1083 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانقزوین1083 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرماناهواز1083 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید