توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به سنندج شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا سنندج
مسیر 1 1312 کیلومتر 14 ساعت و 23 دقیقه
مسیر 2 1318 کیلومتر 15 ساعت و 36 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانکرمانشاه1282 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانسنندج1312 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانکرمانشاه1282 کیلومتر
کرمانتهران984 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانشیراز568 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانسنندج1312 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
کرمانقم854 کیلومتر
کرمانایلام1331 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید