توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرگان به بیرجند شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرگان تا بیرجند
مسیر 1 852 کیلومتر 10 ساعت و 25 دقیقه
مسیر 2 919 کیلومتر 11 ساعت و 15 دقیقه
مسیر 3 1017 کیلومتر 12 ساعت و 17 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرگان با بعضی از مراکز استانها
گرگانتبریز1038 کیلومتر
گرگاناردبیل764 کیلومتر
گرگانشهرکرد918 کیلومتر
گرگانارومیه1169 کیلومتر
گرگاناصفهان822 کیلومتر
گرگانزنجان738 کیلومتر
گرگانایلام1081 کیلومتر
گرگانقم595 کیلومتر
گرگانسنندج898 کیلومتر
گرگاناراک729 کیلومتر
گرگانسمنان314 کیلومتر
گرگانقزوین558 کیلومتر
فاصله گرگان با بعضی از مراکز استانها
گرگانتبریز1038 کیلومتر
گرگاناردبیل764 کیلومتر
گرگانشهرکرد918 کیلومتر
گرگانارومیه1169 کیلومتر
گرگاناصفهان822 کیلومتر
گرگانزنجان738 کیلومتر
گرگانایلام1081 کیلومتر
گرگانقم595 کیلومتر
گرگانسنندج898 کیلومتر
گرگاناراک729 کیلومتر
گرگانسمنان314 کیلومتر
گرگانقزوین558 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید