توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرگان به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرگان تا ارومیه
مسیر 1 1169 کیلومتر 13 ساعت و 54 دقیقه
مسیر 2 1300 کیلومتر 14 ساعت و 59 دقیقه
مسیر 3 1225 کیلومتر 15 ساعت و 55 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرگان با بعضی از مراکز استانها
گرگاناردبیل764 کیلومتر
گرگانتبریز1038 کیلومتر
گرگانشهرکرد918 کیلومتر
گرگانبجنورد313 کیلومتر
گرگانارومیه1169 کیلومتر
گرگاناهواز1275 کیلومتر
گرگانرشت498 کیلومتر
گرگانیاسوج1091 کیلومتر
گرگانبیرجند852 کیلومتر
گرگانزنجان738 کیلومتر
گرگاناصفهان822 کیلومتر
گرگانبوشهر1377 کیلومتر
فاصله گرگان با بعضی از مراکز استانها
گرگاناردبیل764 کیلومتر
گرگانتبریز1038 کیلومتر
گرگانشهرکرد918 کیلومتر
گرگانبجنورد313 کیلومتر
گرگانارومیه1169 کیلومتر
گرگاناهواز1275 کیلومتر
گرگانرشت498 کیلومتر
گرگانیاسوج1091 کیلومتر
گرگانبیرجند852 کیلومتر
گرگانزنجان738 کیلومتر
گرگاناصفهان822 کیلومتر
گرگانبوشهر1377 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید