توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از فیروزان به کرمان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت فیروزان تا کرمان
مسیر 1 1169 کیلومتر 12 ساعت و 37 دقیقه
مسیر 2 1132 کیلومتر 13 ساعت و 3 دقیقه
مسیر 3 1183 کیلومتر 14 ساعت و 2 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله فیروزان با بعضی از مراکز استانها
فیروزانخرم آباد165 کیلومتر
فیروزانتبریز655 کیلومتر
فیروزانارومیه572 کیلومتر
فیروزاناردبیل611 کیلومتر
فیروزاناهواز498 کیلومتر
فیروزاناصفهان455 کیلومتر
فیروزانایلام286 کیلومتر
فیروزانشیراز903 کیلومتر
فیروزانبوشهر945 کیلومتر
فیروزانبجنورد1116 کیلومتر
فیروزانکرج462 کیلومتر
فیروزانیاسوج678 کیلومتر
فاصله فیروزان با بعضی از مراکز استانها
فیروزانخرم آباد165 کیلومتر
فیروزانتبریز655 کیلومتر
فیروزانارومیه572 کیلومتر
فیروزاناردبیل611 کیلومتر
فیروزاناهواز498 کیلومتر
فیروزاناصفهان455 کیلومتر
فیروزانایلام286 کیلومتر
فیروزانشیراز903 کیلومتر
فیروزانبوشهر945 کیلومتر
فیروزانبجنورد1116 کیلومتر
فیروزانکرج462 کیلومتر
فیروزانیاسوج678 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید