توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از بناب به تهران شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت بناب تا تهران
مسیر 1 606 کیلومتر 6 ساعت و 50 دقیقه
مسیر 2 677 کیلومتر 7 ساعت و 52 دقیقه
مسیر 3 707 کیلومتر 9 ساعت و 13 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابایلام618 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بنابمشهد1499 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بنابزنجان288 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابایلام618 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بنابمشهد1499 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بنابزنجان288 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید