توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از بناب به بیرجند شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت بناب تا بیرجند
مسیر 1 1649 کیلومتر 18 ساعت و 38 دقیقه
مسیر 2 1741 کیلومتر 19 ساعت و 27 دقیقه
مسیر 3 1679 کیلومتر 19 ساعت و 59 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابایلام618 کیلومتر
بنابیاسوج1196 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
بنابشهرکرد985 کیلومتر
بنابکرمان1500 کیلومتر
فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابایلام618 کیلومتر
بنابیاسوج1196 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
بنابشهرکرد985 کیلومتر
بنابکرمان1500 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید