توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از بناب به یاسوج شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت بناب تا یاسوج
مسیر 1 1196 کیلومتر 14 ساعت و 7 دقیقه
مسیر 2 1226 کیلومتر 15 ساعت و 28 دقیقه
مسیر 3 1151 کیلومتر 15 ساعت و 47 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناببجنورد1345 کیلومتر
بنابساری876 کیلومتر
بنابخرم آباد631 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابکرمانشاه461 کیلومتر
بنابرشت471 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابکرج558 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناببجنورد1345 کیلومتر
بنابساری876 کیلومتر
بنابخرم آباد631 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابکرمانشاه461 کیلومتر
بنابرشت471 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید