توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از بناب به تبریز شما میتوانید از 1 مسیر استفاده نمایید.

مسافت بناب تا تبریز
مسیر 1 123 کیلومتر 1 ساعت و 49 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابکرمان1500 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابگرگان1012 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بنابیاسوج1196 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابقزوین450 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
فاصله بناب با بعضی از مراکز استانها
بنابکرمان1500 کیلومتر
بنابارومیه186 کیلومتر
بنابتبریز123 کیلومتر
بنابگرگان1012 کیلومتر
بناباردبیل332 کیلومتر
بنابتهران606 کیلومتر
بنابیاسوج1196 کیلومتر
بناببوشهر1483 کیلومتر
بناباصفهان888 کیلومتر
بناباهواز964 کیلومتر
بنابقزوین450 کیلومتر
بناببیرجند1649 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید