توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از مزه جین به بیرجند شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت مزه جین تا بیرجند
مسیر 1 1576 کیلومتر 17 ساعت و 47 دقیقه
مسیر 2 1669 کیلومتر 18 ساعت و 36 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جیناهواز1051 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینساری520 کیلومتر
مزه جینگرگان655 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جیناهواز1051 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینساری520 کیلومتر
مزه جینگرگان655 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید