توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از مزه جین به بندر عباس شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت مزه جین تا بندر عباس
مسیر 1 1717 کیلومتر 18 ساعت و 38 دقیقه
مسیر 2 2105 کیلومتر 26 ساعت و 36 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینمشهد1426 کیلومتر
مزه جینرشت150 کیلومتر
مزه جینزنجان215 کیلومتر
مزه جینایلام772 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جینکرمان1427 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینمشهد1426 کیلومتر
مزه جینرشت150 کیلومتر
مزه جینزنجان215 کیلومتر
مزه جینایلام772 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جینکرمان1427 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید