توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از مزه جین به زاهدان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت مزه جین تا زاهدان
مسیر 1 1933 کیلومتر 20 ساعت و 49 دقیقه
مسیر 2 2024 کیلومتر 22 ساعت و 35 دقیقه
مسیر 3 2131 کیلومتر 23 ساعت و 26 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینخرم آباد714 کیلومتر
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینسنندج476 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینزاهدان1933 کیلومتر
مزه جینبندر عباس1717 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینشهرکرد912 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینخرم آباد714 کیلومتر
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینسنندج476 کیلومتر
مزه جینتهران533 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینزاهدان1933 کیلومتر
مزه جینبندر عباس1717 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینشهرکرد912 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید