توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از وزوان به زنجان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت وزوان تا زنجان
مسیر 1 508 کیلومتر 5 ساعت و 41 دقیقه
مسیر 2 575 کیلومتر 6 ساعت و 35 دقیقه
مسیر 3 649 کیلومتر 6 ساعت و 59 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزوانرشت542 کیلومتر
وزوانایلام603 کیلومتر
وزوانتهران322 کیلومتر
وزوانزاهدان1282 کیلومتر
وزوانکرمانشاه528 کیلومتر
فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزوانرشت542 کیلومتر
وزوانایلام603 کیلومتر
وزوانتهران322 کیلومتر
وزوانزاهدان1282 کیلومتر
وزوانکرمانشاه528 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید