توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از وزوان به قزوین شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت وزوان تا قزوین
مسیر 1 373 کیلومتر 4 ساعت و 13 دقیقه
مسیر 2 440 کیلومتر 5 ساعت و 7 دقیقه
مسیر 3 468 کیلومتر 5 ساعت و 20 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزوانزنجان508 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزوانشیراز585 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانمشهد1141 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزواناهواز609 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزوانشهرکرد199 کیلومتر
فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزوانزنجان508 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزوانشیراز585 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانمشهد1141 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزواناهواز609 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزوانشهرکرد199 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید