توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از وزوان به کرمان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت وزوان تا کرمان
مسیر 1 776 کیلومتر 8 ساعت و 22 دقیقه
مسیر 2 793 کیلومتر 8 ساعت و 27 دقیقه
مسیر 3 867 کیلومتر 10 ساعت و 11 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانقم174 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانزنجان508 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزواناهواز609 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزوانقزوین373 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزوانایلام603 کیلومتر
فاصله وزوان با بعضی از مراکز استانها
وزوانتبریز808 کیلومتر
وزوانقم174 کیلومتر
وزوانارومیه939 کیلومتر
وزواناردبیل764 کیلومتر
وزواناصفهان101 کیلومتر
وزوانزنجان508 کیلومتر
وزوانبوشهر696 کیلومتر
وزواناهواز609 کیلومتر
وزوانبیرجند942 کیلومتر
وزوانقزوین373 کیلومتر
وزوانکرج362 کیلومتر
وزوانایلام603 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید