توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از موروک به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت موروک تا ارومیه
مسیر 1 1197 کیلومتر 13 ساعت و 22 دقیقه
مسیر 2 1187 کیلومتر 14 ساعت و 22 دقیقه
مسیر 3 1136 کیلومتر 14 ساعت و 33 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله موروک با بعضی از مراکز استانها
موروکتبریز1065 کیلومتر
موروکزنجان766 کیلومتر
موروککرج648 کیلومتر
موروکارومیه1197 کیلومتر
موروکشهرکرد118 کیلومتر
موروکاردبیل1022 کیلومتر
موروککرمانشاه666 کیلومتر
موروکاصفهان158 کیلومتر
موروکاهواز423 کیلومتر
موروکهمدان605 کیلومتر
موروکبوشهر485 کیلومتر
موروکمشهد1242 کیلومتر
فاصله موروک با بعضی از مراکز استانها
موروکتبریز1065 کیلومتر
موروکزنجان766 کیلومتر
موروککرج648 کیلومتر
موروکارومیه1197 کیلومتر
موروکشهرکرد118 کیلومتر
موروکاردبیل1022 کیلومتر
موروککرمانشاه666 کیلومتر
موروکاصفهان158 کیلومتر
موروکاهواز423 کیلومتر
موروکهمدان605 کیلومتر
موروکبوشهر485 کیلومتر
موروکمشهد1242 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید