توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به کرج شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا کرج
مسیر 1 681 کیلومتر 7 ساعت و 21 دقیقه
مسیر 2 724 کیلومتر 10 ساعت و 10 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگقم780 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگزاهدان2129 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگقم780 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگزاهدان2129 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.