توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به تهران شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا تهران
مسیر 1 729 کیلومتر 7 ساعت و 57 دقیقه
مسیر 2 728 کیلومتر 8 ساعت و 40 دقیقه
مسیر 3 772 کیلومتر 10 ساعت و 46 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگاراک856 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگزنجان411 کیلومتر
گرده سنگسنندج672 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگساری999 کیلومتر
گرده سنگشهرکرد1108 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگاراک856 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگزنجان411 کیلومتر
گرده سنگسنندج672 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگساری999 کیلومتر
گرده سنگشهرکرد1108 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید