توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به شهرکرد شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا شهرکرد
مسیر 1 1108 کیلومتر 12 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 2 1264 کیلومتر 13 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 3 1153 کیلومتر 14 ساعت و 4 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگقزوین573 کیلومتر
گرده سنگزنجان411 کیلومتر
گرده سنگرشت450 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگسنندج672 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگقزوین573 کیلومتر
گرده سنگزنجان411 کیلومتر
گرده سنگرشت450 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگسنندج672 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید