توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به بیرجند شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا بیرجند
مسیر 1 1772 کیلومتر 19 ساعت و 45 دقیقه
مسیر 2 1864 کیلومتر 20 ساعت و 34 دقیقه
مسیر 3 1803 کیلومتر 20 ساعت و 41 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگشیراز1494 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگزاهدان2129 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگرشت450 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگشیراز1494 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگاهواز1246 کیلومتر
گرده سنگزاهدان2129 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگرشت450 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید