توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به مشهد شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا مشهد
مسیر 1 1622 کیلومتر 17 ساعت و 28 دقیقه
مسیر 2 2053 کیلومتر 22 ساعت و 45 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگشیراز1494 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
گرده سنگایلام967 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگکرمان1623 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگشیراز1494 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
گرده سنگایلام967 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگکرمان1623 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگتهران729 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید