توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به اهواز شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا اهواز
مسیر 1 1246 کیلومتر 15 ساعت و 14 دقیقه
مسیر 2 1259 کیلومتر 15 ساعت و 35 دقیقه
مسیر 3 1402 کیلومتر 15 ساعت و 55 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگایلام967 کیلومتر
گرده سنگاراک856 کیلومتر
گرده سنگقم780 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
گرده سنگساری999 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگبوشهر1605 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگایلام967 کیلومتر
گرده سنگاراک856 کیلومتر
گرده سنگقم780 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگبجنورد1467 کیلومتر
گرده سنگساری999 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید