توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از گرده سنگ به قزوین شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت گرده سنگ تا قزوین
مسیر 1 573 کیلومتر 6 ساعت و 11 دقیقه
مسیر 2 622 کیلومتر 7 ساعت و 43 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگکرمان1623 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگشهرکرد1108 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگقزوین573 کیلومتر
فاصله گرده سنگ با بعضی از مراکز استانها
گرده سنگتهران729 کیلومتر
گرده سنگاردبیل189 کیلومتر
گرده سنگارومیه281 کیلومتر
گرده سنگکرمان1623 کیلومتر
گرده سنگتبریز145 کیلومتر
گرده سنگشهرکرد1108 کیلومتر
گرده سنگکرج681 کیلومتر
گرده سنگاصفهان1010 کیلومتر
گرده سنگبیرجند1772 کیلومتر
گرده سنگسمنان949 کیلومتر
گرده سنگمشهد1622 کیلومتر
گرده سنگقزوین573 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید