توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از پلنگه به اردبیل شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت پلنگه تا اردبیل
مسیر 1 397 کیلومتر 5 ساعت و 47 دقیقه
مسیر 2 342 کیلومتر 6 ساعت و 26 دقیقه
مسیر 3 382 کیلومتر 6 ساعت و 26 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله پلنگه با بعضی از مراکز استانها
پلنگهرشت129 کیلومتر
پلنگهبوشهر1184 کیلومتر
پلنگهتبریز441 کیلومتر
پلنگهقم359 کیلومتر
پلنگهارومیه572 کیلومتر
پلنگهاردبیل397 کیلومتر
پلنگهکرج230 کیلومتر
پلنگهاصفهان589 کیلومتر
پلنگهزاهدان1707 کیلومتر
پلنگهبجنورد1016 کیلومتر
پلنگهگرگان683 کیلومتر
پلنگهکرمانشاه459 کیلومتر
فاصله پلنگه با بعضی از مراکز استانها
پلنگهرشت129 کیلومتر
پلنگهبوشهر1184 کیلومتر
پلنگهتبریز441 کیلومتر
پلنگهقم359 کیلومتر
پلنگهارومیه572 کیلومتر
پلنگهاردبیل397 کیلومتر
پلنگهکرج230 کیلومتر
پلنگهاصفهان589 کیلومتر
پلنگهزاهدان1707 کیلومتر
پلنگهبجنورد1016 کیلومتر
پلنگهگرگان683 کیلومتر
پلنگهکرمانشاه459 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید