توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از آجین دوجین به زنجان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت آجین دوجین تا زنجان
مسیر 1 276 کیلومتر 2 ساعت و 57 دقیقه
مسیر 2 285 کیلومتر 3 ساعت و 48 دقیقه
مسیر 3 325 کیلومتر 4 ساعت و 36 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله آجین دوجین با بعضی از مراکز استانها
آجین دوجینارومیه707 کیلومتر
آجین دوجینتبریز575 کیلومتر
آجین دوجینبوشهر1123 کیلومتر
آجین دوجیناردبیل532 کیلومتر
آجین دوجینرشت269 کیلومتر
آجین دوجیناصفهان493 کیلومتر
آجین دوجینبندر عباس1356 کیلومتر
آجین دوجینیزد701 کیلومتر
آجین دوجینایلام688 کیلومتر
آجین دوجینیاسوج836 کیلومتر
آجین دوجینتهران89 کیلومتر
آجین دوجینبیرجند1215 کیلومتر
فاصله آجین دوجین با بعضی از مراکز استانها
آجین دوجینارومیه707 کیلومتر
آجین دوجینتبریز575 کیلومتر
آجین دوجینبوشهر1123 کیلومتر
آجین دوجیناردبیل532 کیلومتر
آجین دوجینرشت269 کیلومتر
آجین دوجیناصفهان493 کیلومتر
آجین دوجینبندر عباس1356 کیلومتر
آجین دوجینیزد701 کیلومتر
آجین دوجینایلام688 کیلومتر
آجین دوجینیاسوج836 کیلومتر
آجین دوجینتهران89 کیلومتر
آجین دوجینبیرجند1215 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید