توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از آجین دوجین به کرمانشاه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت آجین دوجین تا کرمانشاه
مسیر 1 516 کیلومتر 6 ساعت و 34 دقیقه
مسیر 2 558 کیلومتر 6 ساعت و 40 دقیقه
مسیر 3 549 کیلومتر 6 ساعت و 46 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله آجین دوجین با بعضی از مراکز استانها
آجین دوجینتبریز575 کیلومتر
آجین دوجینارومیه707 کیلومتر
آجین دوجیناراک339 کیلومتر
آجین دوجینزنجان276 کیلومتر
آجین دوجیناردبیل532 کیلومتر
آجین دوجیناهواز885 کیلومتر
آجین دوجینکرج42 کیلومتر
آجین دوجینرشت269 کیلومتر
آجین دوجیناصفهان493 کیلومتر
آجین دوجینایلام688 کیلومتر
آجین دوجینکرمانشاه516 کیلومتر
آجین دوجینساری360 کیلومتر
فاصله آجین دوجین با بعضی از مراکز استانها
آجین دوجینتبریز575 کیلومتر
آجین دوجینارومیه707 کیلومتر
آجین دوجیناراک339 کیلومتر
آجین دوجینزنجان276 کیلومتر
آجین دوجیناردبیل532 کیلومتر
آجین دوجیناهواز885 کیلومتر
آجین دوجینکرج42 کیلومتر
آجین دوجینرشت269 کیلومتر
آجین دوجیناصفهان493 کیلومتر
آجین دوجینایلام688 کیلومتر
آجین دوجینکرمانشاه516 کیلومتر
آجین دوجینساری360 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید