توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به بوشهر شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا بوشهر
مسیر 1 1146 کیلومتر 14 ساعت و 30 دقیقه
مسیر 2 1112 کیلومتر 14 ساعت و 31 دقیقه
مسیر 3 1288 کیلومتر 15 ساعت و 46 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهکرمانشاه581 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهیاسوج860 کیلومتر
کهنه دهقم252 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهکرمانشاه581 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهیاسوج860 کیلومتر
کهنه دهقم252 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید