توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به تهران شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا تهران
مسیر 1 112 کیلومتر 2 ساعت و 13 دقیقه
مسیر 2 122 کیلومتر 2 ساعت و 34 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهزاهدان1595 کیلومتر
کهنه دهسنندج569 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهقزوین186 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهزاهدان1595 کیلومتر
کهنه دهسنندج569 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهقزوین186 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید