توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به شهرکرد شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا شهرکرد
مسیر 1 648 کیلومتر 7 ساعت و 24 دقیقه
مسیر 2 614 کیلومتر 7 ساعت و 24 دقیقه
مسیر 3 634 کیلومتر 8 ساعت و 29 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهزاهدان1595 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهزاهدان1595 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید