توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به سمنان شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا سمنان
مسیر 1 333 کیلومتر 4 ساعت و 43 دقیقه
مسیر 2 331 کیلومتر 5 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 3 343 کیلومتر 6 ساعت و 32 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهکرمان1089 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهزنجان366 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهکرمان1089 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهزنجان366 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید