توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به سنندج شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا سنندج
مسیر 1 569 کیلومتر 7 ساعت و 21 دقیقه
مسیر 2 597 کیلومتر 8 ساعت و 10 دقیقه
مسیر 3 707 کیلومتر 9 ساعت و 19 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهرشت360 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهساری259 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهکرمانشاه581 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهرشت360 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهساری259 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهکرمانشاه581 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید