توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به یاسوج شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا یاسوج
مسیر 1 860 کیلومتر 10 ساعت و 30 دقیقه
مسیر 2 825 کیلومتر 10 ساعت و 30 دقیقه
مسیر 3 923 کیلومتر 11 ساعت و 18 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهقم252 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهزنجان366 کیلومتر
کهنه دهگرگان394 کیلومتر
کهنه دهسنندج569 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهقم252 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهایلام752 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
کهنه دهزنجان366 کیلومتر
کهنه دهگرگان394 کیلومتر
کهنه دهسنندج569 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهبیرجند1239 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید