توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کهنه ده به اردبیل شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کهنه ده تا اردبیل
مسیر 1 623 کیلومتر 7 ساعت و 44 دقیقه
مسیر 2 620 کیلومتر 8 ساعت و 27 دقیقه
مسیر 3 613 کیلومتر 8 ساعت و 58 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهگرگان394 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
فاصله کهنه ده با بعضی از مراکز استانها
کهنه دهتبریز666 کیلومتر
کهنه دهشهرکرد648 کیلومتر
کهنه دهاردبیل623 کیلومتر
کهنه دهگرگان394 کیلومتر
کهنه دهارومیه797 کیلومتر
کهنه دهتهران112 کیلومتر
کهنه دهکرج78 کیلومتر
کهنه دهمشهد1006 کیلومتر
کهنه دهبجنورد706 کیلومتر
کهنه دهشیراز1000 کیلومتر
کهنه دهاصفهان516 کیلومتر
کهنه دهبوشهر1146 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید