توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از سرخاب به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت سرخاب تا ارومیه
مسیر 1 706 کیلومتر 7 ساعت و 41 دقیقه
مسیر 2 732 کیلومتر 8 ساعت و 30 دقیقه
مسیر 3 739 کیلومتر 9 ساعت و 56 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله سرخاب با بعضی از مراکز استانها
سرخاببیرجند1206 کیلومتر
سرخابکرج27 کیلومتر
سرخابارومیه706 کیلومتر
سرخابتبریز575 کیلومتر
سرخاببجنورد819 کیلومتر
سرخابتهران80 کیلومتر
سرخاباردبیل531 کیلومتر
سرخابقم219 کیلومتر
سرخابایلام705 کیلومتر
سرخاباصفهان484 کیلومتر
سرخاباهواز876 کیلومتر
سرخابمشهد974 کیلومتر
فاصله سرخاب با بعضی از مراکز استانها
سرخاببیرجند1206 کیلومتر
سرخابکرج27 کیلومتر
سرخابارومیه706 کیلومتر
سرخابتبریز575 کیلومتر
سرخاببجنورد819 کیلومتر
سرخابتهران80 کیلومتر
سرخاباردبیل531 کیلومتر
سرخابقم219 کیلومتر
سرخابایلام705 کیلومتر
سرخاباصفهان484 کیلومتر
سرخاباهواز876 کیلومتر
سرخابمشهد974 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید