توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به بیرجند شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا بیرجند
مسیر 1 1275 کیلومتر 14 ساعت و 36 دقیقه
مسیر 2 1285 کیلومتر 15 ساعت و 3 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشسنندج508 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشقزوین99 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشسنندج508 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشقزوین99 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید