توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به بیرجند شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا بیرجند
مسیر 1 1275 کیلومتر 14 ساعت و 36 دقیقه
مسیر 2 1285 کیلومتر 15 ساعت و 3 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشگرگان555 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکشسمنان370 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشزنجان279 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشگرگان555 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکشسمنان370 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشزنجان279 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید