توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به سنندج شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا سنندج
مسیر 1 508 کیلومتر 6 ساعت و 55 دقیقه
مسیر 2 510 کیلومتر 7 ساعت
مسیر 3 557 کیلومتر 7 ساعت و 1 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشبجنورد888 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشاراک399 کیلومتر
ورکشمشهد1043 کیلومتر
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشساری420 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشبجنورد888 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشزاهدان1632 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشاراک399 کیلومتر
ورکشمشهد1043 کیلومتر
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشساری420 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید