توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به کرمانشاه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا کرمانشاه
مسیر 1 520 کیلومتر 7 ساعت
مسیر 2 590 کیلومتر 7 ساعت و 34 دقیقه
مسیر 3 634 کیلومتر 8 ساعت و 45 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشزنجان279 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکششیراز1037 کیلومتر
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشبندر عباس1416 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشزنجان279 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکششیراز1037 کیلومتر
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشبندر عباس1416 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید