اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله پاتاوه با بعضی از مراکز استانها
پاتاوهکرج753 کیلومتر
پاتاوهتبریز1169 کیلومتر
پاتاوهارومیه1301 کیلومتر
پاتاوهبیرجند1068 کیلومتر
پاتاوهخرم آباد593 کیلومتر
پاتاوهاردبیل1126 کیلومتر
پاتاوهاصفهان286 کیلومتر
پاتاوهبوشهر337 کیلومتر
پاتاوهتهران708 کیلومتر
پاتاوهزنجان870 کیلومتر
پاتاوهکرمانشاه770 کیلومتر
پاتاوهبجنورد1245 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله پاتاوه با بعضی از مراکز استانها
پاتاوهکرج753 کیلومتر
پاتاوهتبریز1169 کیلومتر
پاتاوهارومیه1301 کیلومتر
پاتاوهبیرجند1068 کیلومتر
پاتاوهخرم آباد593 کیلومتر
پاتاوهاردبیل1126 کیلومتر
پاتاوهاصفهان286 کیلومتر
پاتاوهبوشهر337 کیلومتر
پاتاوهتهران708 کیلومتر
پاتاوهزنجان870 کیلومتر
پاتاوهکرمانشاه770 کیلومتر
پاتاوهبجنورد1245 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید