اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرمان1658 کیلومتر
ارومیهقزوین608 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهمشهد1657 کیلومتر
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهشیراز1529 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهسنندج406 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرمان1658 کیلومتر
ارومیهقزوین608 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهمشهد1657 کیلومتر
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهشیراز1529 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهسنندج406 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.