اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیههمدان532 کیلومتر
ارومیهبوشهر1490 کیلومتر
ارومیهسنندج406 کیلومتر
ارومیهکرمانشاه540 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیههمدان532 کیلومتر
ارومیهبوشهر1490 کیلومتر
ارومیهسنندج406 کیلومتر
ارومیهکرمانشاه540 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید