اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهسمنان984 کیلومتر
ارومیهاراک701 کیلومتر
ارومیهزاهدان2164 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهزنجان446 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهسمنان984 کیلومتر
ارومیهاراک701 کیلومتر
ارومیهزاهدان2164 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهزنجان446 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.