اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهقزوین608 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهکرمان1658 کیلومتر
ارومیهبوشهر1490 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهکرمانشاه540 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهقزوین608 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهکرمان1658 کیلومتر
ارومیهبوشهر1490 کیلومتر
ارومیهتهران764 کیلومتر
ارومیهکرمانشاه540 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.