اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهمشهد1657 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهرشت628 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهبجنورد1502 کیلومتر
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهقم815 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله ارومیه با بعضی از مراکز استانها
ارومیهتبریز146 کیلومتر
ارومیهمشهد1657 کیلومتر
ارومیهاصفهان1045 کیلومتر
ارومیهاردبیل358 کیلومتر
ارومیهکرج716 کیلومتر
ارومیهبیرجند1807 کیلومتر
ارومیهرشت628 کیلومتر
ارومیهایلام697 کیلومتر
ارومیهبجنورد1502 کیلومتر
ارومیهاهواز1043 کیلومتر
ارومیهشهرکرد1143 کیلومتر
ارومیهقم815 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.