مسافت و فاصله آوج - قزوین تا تبریز - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر آوج - قزوین به تبریز

برای سفر از آوج - قزوین به تبریز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1478 کیلومتر4:42 ساعت101 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
آبگرم، خرمدشت، ضیاء آباد، ابهر، خرمدره، هیدج، صایین قلعه، سلطانیه، زنجان، نیک پی، هشترود، نظرکهریزی، تیکمه داش، کرد کندی، بستان آباد، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر آوج - قزوین به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
آوج - قزوینابیانه461 کیلومتر5:04 ساعت
آوج - قزویناراک242 کیلومتر3:16 ساعت
آوج - قزویناردبیل443 کیلومتر5:05 ساعت
آوج - قزوینارومیه618 کیلومتر6:17 ساعت
آوج - قزویناصفهان515 کیلومتر5:28 ساعت
آوج - قزویناهواز678 کیلومتر7:41 ساعت
آوج - قزوینایلام469 کیلومتر5:38 ساعت
آوج - قزوینبابل475 کیلومتر5:51 ساعت
آوج - قزوینبجنورد970 کیلومتر10:56 ساعت
آوج - قزوینبندرعباس1421 کیلومتر15:10 ساعت
آوج - قزوینبوشهر1082 کیلومتر12:06 ساعت
آوج - قزوینبی بی حکیمه989 کیلومتر11:06 ساعت
آوج - قزوینبیرجند1348 کیلومتر15:22 ساعت
آوج - قزوینتبریز478 کیلومتر4:42 ساعت
آوج - قزوینترمینال جزیره کیش1436 کیلومتر16:11 ساعت
آوج - قزوینتهران258 کیلومتر2:53 ساعت
آوج - قزوینخرم آباد346 کیلومتر4:06 ساعت
آوج - قزوینرشت280 کیلومتر3:19 ساعت
آوج - قزوینزاهدان1623 کیلومتر17:45 ساعت
آوج - قزوینزنجان185 کیلومتر1:57 ساعت
آوج - قزوینساری512 کیلومتر6:18 ساعت
آوج - قزوینسمنان458 کیلومتر4:44 ساعت
آوج - قزوینسنندج289 کیلومتر3:12 ساعت
آوج - قزوینشهرکرد603 کیلومتر6:26 ساعت
آوج - قزوینشیراز916 کیلومتر9:36 ساعت
آوج - قزوینقزوین119 کیلومتر1:23 ساعت
آوج - قزوینقم282 کیلومتر3:10 ساعت
آوج - قزوینکرج199 کیلومتر2:30 ساعت
آوج - قزوینکرمان1127 کیلومتر11:45 ساعت
آوج - قزوینکرمانشاه301 کیلومتر3:25 ساعت
آوج - قزوینگرگان643 کیلومتر7:51 ساعت
آوج - قزوینمرز چذابه821 کیلومتر9:19 ساعت
آوج - قزوینمرز خسروی501 کیلومتر5:49 ساعت
آوج - قزوینمرز شلمچه821 کیلومتر9:19 ساعت
آوج - قزوینمرز مهران566 کیلومتر7:00 ساعت
آوج - قزوینمسجد جمکران291 کیلومتر3:20 ساعت
آوج - قزوینمشهد1135 کیلومتر12:24 ساعت
آوج - قزوینهمدان120 کیلومتر1:21 ساعت
آوج - قزوینیاسوج834 کیلومتر8:53 ساعت
آوج - قزوینیزد776 کیلومتر8:04 ساعت