مسافت و فاصله اردکان - فارس تا بوشهر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر اردکان - فارس به بوشهر

برای سفر از اردکان - فارس به بوشهر 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1268 کیلومتر3:45 ساعت71 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
مصیری، نورآباد، خومه زار، نودان، قائمیه، کازرون، خشت، کنارتخته، مافی آباد، وحدتیه، دالکی، برازجان، سعدآباد، آب پخش، آباد، چغادک، عالی شهر

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر اردکان - فارس به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
اردکان - فارسابیانه506 کیلومتر5:47 ساعت
اردکان - فارساراک611 کیلومتر7:09 ساعت
اردکان - فارساردبیل1194 کیلومتر13:23 ساعت
اردکان - فارسارومیه1370 کیلومتر14:34 ساعت
اردکان - فارساصفهان338 کیلومتر3:57 ساعت
اردکان - فارساهواز454 کیلومتر5:46 ساعت
اردکان - فارسایلام881 کیلومتر11:20 ساعت
اردکان - فارسبابل980 کیلومتر10:52 ساعت
اردکان - فارسبجنورد1410 کیلومتر15:23 ساعت
اردکان - فارسبندرعباس672 کیلومتر8:12 ساعت
اردکان - فارسبوشهر268 کیلومتر3:45 ساعت
اردکان - فارسبی بی حکیمه230 کیلومتر3:34 ساعت
اردکان - فارسبیرجند1020 کیلومتر12:47 ساعت
اردکان - فارستبریز1229 کیلومتر13:00 ساعت
اردکان - فارسترمینال جزیره کیش616 کیلومتر7:43 ساعت
اردکان - فارستهران770 کیلومتر7:56 ساعت
اردکان - فارسخرم آباد692 کیلومتر8:08 ساعت
اردکان - فارسرشت973 کیلومتر10:56 ساعت
اردکان - فارسزاهدان1158 کیلومتر14:08 ساعت
اردکان - فارسزنجان937 کیلومتر10:15 ساعت
اردکان - فارسساری1017 کیلومتر11:19 ساعت
اردکان - فارسسمنان898 کیلومتر9:12 ساعت
اردکان - فارسسنندج1016 کیلومتر11:04 ساعت
اردکان - فارسشهرکرد330 کیلومتر4:21 ساعت
اردکان - فارسشیراز95 کیلومتر1:08 ساعت
اردکان - فارسقزوین803 کیلومتر8:51 ساعت
اردکان - فارسقم637 کیلومتر6:43 ساعت
اردکان - فارسکرج790 کیلومتر8:28 ساعت
اردکان - فارسکرمان661 کیلومتر8:06 ساعت
اردکان - فارسکرمانشاه866 کیلومتر10:30 ساعت
اردکان - فارسگرگان1212 کیلومتر12:48 ساعت
اردکان - فارسمرز چذابه479 کیلومتر6:13 ساعت
اردکان - فارسمرز خسروی1019 کیلومتر12:46 ساعت
اردکان - فارسمرز شلمچه479 کیلومتر6:12 ساعت
اردکان - فارسمرز مهران840 کیلومتر10:48 ساعت
اردکان - فارسمسجد جمکران627 کیلومتر6:39 ساعت
اردکان - فارسمشهد1304 کیلومتر15:11 ساعت
اردکان - فارسهمدان848 کیلومتر9:13 ساعت
اردکان - فارسیاسوج75 کیلومتر59 دقیقه
اردکان - فارسیزد393 کیلومتر4:48 ساعت