مسیریاب بهراه
مسیر بوشهر به مرز خسروی - کرمانشاه

برای سفر از بوشهر به مرز خسروی - کرمانشاه 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1981 کیلومتر11:35 ساعت85 کیلومتر/ساعت
21321 کیلومتر16:11 ساعت82 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر بوشهر به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
بوشهرابیانه774 کیلومتر9:10 ساعت
بوشهراراک915 کیلومتر10:01 ساعت
بوشهراردبیل1463 کیلومتر16:46 ساعت
بوشهرارومیه1501 کیلومتر17:31 ساعت
بوشهراصفهان610 کیلومتر7:24 ساعت
بوشهراهواز420 کیلومتر4:40 ساعت
بوشهرایلام844 کیلومتر10:09 ساعت
بوشهربابل1248 کیلومتر14:15 ساعت
بوشهربجنورد1678 کیلومتر18:46 ساعت
بوشهربندرعباس725 کیلومتر8:49 ساعت
بوشهربی بی حکیمه223 کیلومتر2:55 ساعت
بوشهربیرجند1342 کیلومتر16:04 ساعت
بوشهرتبریز1501 کیلومتر16:27 ساعت
بوشهرترمینال جزیره کیش481 کیلومتر5:47 ساعت
بوشهرتهران1042 کیلومتر11:23 ساعت
بوشهرخرم آباد738 کیلومتر8:00 ساعت
بوشهررشت1244 کیلومتر14:23 ساعت
بوشهرزاهدان1346 کیلومتر16:30 ساعت
بوشهرزنجان1209 کیلومتر13:43 ساعت
بوشهرساری1288 کیلومتر14:46 ساعت
بوشهرسمنان1166 کیلومتر12:35 ساعت
بوشهرسنندج1054 کیلومتر12:24 ساعت
بوشهرشهرکرد545 کیلومتر7:16 ساعت
بوشهرشیراز284 کیلومتر3:34 ساعت
بوشهرقزوین1071 کیلومتر12:14 ساعت
بوشهرقم905 کیلومتر10:06 ساعت
بوشهرکرج1058 کیلومتر11:51 ساعت
بوشهرکرمان849 کیلومتر10:28 ساعت
بوشهرکرمانشاه931 کیلومتر10:45 ساعت
بوشهرگرگان1480 کیلومتر16:11 ساعت
بوشهرمرز خسروی981 کیلومتر11:35 ساعت
بوشهرمرز شلمچه436 کیلومتر4:57 ساعت
بوشهرمرز مهران802 کیلومتر9:38 ساعت
بوشهرمسجد جمکران895 کیلومتر10:02 ساعت
بوشهرمشهد1625 کیلومتر18:29 ساعت
بوشهرهمدان966 کیلومتر10:42 ساعت
بوشهریاسوج291 کیلومتر3:54 ساعت
بوشهریزد719 کیلومتر8:10 ساعت