مسافت و فاصله تنکمان - البرز تا ارومیه - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر تنکمان - البرز به ارومیه

برای سفر از تنکمان - البرز به ارومیه 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1695 کیلومتر6:57 ساعت100 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
نظرآباد، آبیک، زیاران، قشلاق، ناصرآباد، خاکعلی، محمدیه، مهرگان، شریف آباد، بیدستان، نصرت آباد، الوند، قزوین، محمودآباد نمونه، چوبیندر، اقبالیه، شهرک یحیی آباد، خورهشت، ارداق، تاکستان، اسفرورین، شال، نرجه، خرمدشت، ضیاء آباد، ابهر، خرمدره، هیدج، صایین قلعه، سلطانیه، زنجان، نیک پی، هشترود، نظرکهریزی، تیکمه داش، کرد کندی، بستان آباد، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج، تبریز، کوجووار، سردرود، سهند، اسکو، خسروشاه، ایلخچی، ممقان، آذرشهر، تیمورلو، گوگان، نوشین شهر

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر تنکمان - البرز به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
تنکمان - البرزابیانه374 کیلومتر3:52 ساعت
تنکمان - البرزاراک299 کیلومتر3:19 ساعت
تنکمان - البرزاردبیل520 کیلومتر5:45 ساعت
تنکمان - البرزارومیه695 کیلومتر6:57 ساعت
تنکمان - البرزاصفهان452 کیلومتر4:40 ساعت
تنکمان - البرزاهواز807 کیلومتر8:46 ساعت
تنکمان - البرزایلام685 کیلومتر7:39 ساعت
تنکمان - البرزبابل297 کیلومتر4:03 ساعت
تنکمان - البرزبجنورد854 کیلومتر9:39 ساعت
تنکمان - البرزبندرعباس1334 کیلومتر13:59 ساعت
تنکمان - البرزبوشهر1058 کیلومتر11:54 ساعت
تنکمان - البرزبی بی حکیمه997 کیلومتر11:21 ساعت
تنکمان - البرزبیرجند1261 کیلومتر14:10 ساعت
تنکمان - البرزتبریز555 کیلومتر5:23 ساعت
تنکمان - البرزترمینال جزیره کیش1373 کیلومتر15:23 ساعت
تنکمان - البرزتهران85 کیلومتر1:08 ساعت
تنکمان - البرزخرم آباد475 کیلومتر5:11 ساعت
تنکمان - البرزرشت259 کیلومتر3:05 ساعت
تنکمان - البرززاهدان1536 کیلومتر16:33 ساعت
تنکمان - البرززنجان262 کیلومتر2:38 ساعت
تنکمان - البرزساری333 کیلومتر4:30 ساعت
تنکمان - البرزسمنان342 کیلومتر3:28 ساعت
تنکمان - البرزسنندج505 کیلومتر5:13 ساعت
تنکمان - البرزشهرکرد540 کیلومتر5:38 ساعت
تنکمان - البرزشیراز852 کیلومتر8:48 ساعت
تنکمان - البرزقزوین81 کیلومتر59 دقیقه
تنکمان - البرزقم202 کیلومتر2:04 ساعت
تنکمان - البرزکرج41 کیلومتر41 دقیقه
تنکمان - البرزکرمان1040 کیلومتر10:33 ساعت
تنکمان - البرزکرمانشاه518 کیلومتر5:25 ساعت
تنکمان - البرزگرگان465 کیلومتر6:03 ساعت
تنکمان - البرزمرز چذابه950 کیلومتر10:24 ساعت
تنکمان - البرزمرز خسروی718 کیلومتر7:49 ساعت
تنکمان - البرزمرز شلمچه950 کیلومتر10:24 ساعت
تنکمان - البرزمرز مهران782 کیلومتر9:01 ساعت
تنکمان - البرزمسجد جمکران210 کیلومتر2:11 ساعت
تنکمان - البرزمشهد1019 کیلومتر11:07 ساعت
تنکمان - البرزهمدان336 کیلومتر3:22 ساعت
تنکمان - البرزیاسوج771 کیلومتر8:05 ساعت
تنکمان - البرزیزد689 کیلومتر6:53 ساعت